- IKC DE KROEVENDONK -

GELOVEN IN

ONTWIKKELING,

ALTIJD!

SCROLL

NAAR BENEDEN

IKC DE KROEVENDONK

OVER HET INTEGRAAL CENTRUM
DE KROEVENDONK

Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het eerste integrale kindcentrum (IKC) van Roosendaal gestart. Een aantal kernpartners werken samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Net als bij de brede scholen ontstaan er verschillende verschijningsvormen van integrale kindcentra.

 

Met de vorming van IKC De Kroevendonk kiezen voor een IKC wat past en aansluit bij de visie van De Kroevendonk. Dit betekent dat het onderwerp identiteit op de gespreksagenda staat en dat van partners verwacht wordt dat er met respect omgegaan wordt met deze identiteit. Binnen IKC De Kroevendonk werken we samen met de partners aan een inclusieve visie op onderwijs en opvang. Dit betekent dat we uitgaan van de kwaliteiten die alle kinderen hebben, passend bij het motto van de basisschool: “Geloven in ontwikkeling, Altijd!”

 

 

Binnen IKC De Kroevendonk is er aandacht voor talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Dit betekent aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook aandacht voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

 

De kernpartners van IKC De Kroevendonk zijn: basisschool De Kroevendonk, peutergroep De Kroevendonk en kinderdagverblijf Dotjes. Daarnaast heeft Stichting Wij Samen onderdak gevonden in ons gebouw voor dagopvang van kinderen met een meervoudige beperking.

 

KERNPARTNERS

CONTACT

IKC DE KROEVENDONK

Langdonk 39

4707 TG Roosendaal

 

T: 0165-541809

E: info@kroevendonk.nl

W: www.ikckroevendonk.nl